Nhã Linh
Nhã Linh PRO
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 426 lượt xem

Giới thiệu hàm MID trong Excel và các ứng dụng của hàm

May 21 2021

Hàm MID trong Excel là một trong những hàm xử lý văn bản thông dụng nhất. Chính vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, Gitiho sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hàm MID và những ứng dụng hiệu quả của hàm trong công việc của chúng ta.

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết các hàm trong Excel chi tiết dễ hiểu nhất

Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Giới thiệu hàm MID trong Excel

Công thức hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel được thiết kế để trích xuất chuỗi ký tự nằm ở giữa văn bản bằng công thức sau:

=MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:
 • text là chuỗi văn bản gốc.
 • start_num là vị trí ký tự đầu tiên cần trích xuất.
 • num_chars là số ký tự trích xuất tính từ start_num.

Chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ đơn giản về công thức hàm MID được sử dụng để trích xuất chuỗi ký tự trong Excel. Giả sử chúng ta cần trích xuất 8 ký tự bắt đầu từ kí tự số 10 trong chuỗi văn bản tại ô A2, chúng ta sẽ sử dụng công thức:

=MID(A2,10,8)


Xem thêm: Cách sử dụng hàm Text Trong Excel: 19 Cách Giúp Xử Lý Văn Bản Hiệu Quả

Một số lưu ý về hàm MID trong Excel

Để tránh những sai lầm không đáng có trong quá trình sử dụng hàm MID trích xuất chuỗi ký tự trong Excel, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

 • Hàm MID trong Excel luôn trả về một chuỗi văn bản, ngay cả khi chuỗi văn bản đó chỉ chứa toàn các chữ số. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm kết quả của một phép tính có sử dụng hàm MID, hãy dùng kèm hàm VALUE để chuyển đổi định dạng kết quả của hàm MID.
 • Nếu đối số start_num trong công thức hàm MID lớn hơn tổng chiều dài của văn bản gốc, Excel sẽ trả về một chuỗi rỗng “”.
 • Nếu start_num nhỏ hơn 1, Excel trả về sẽ bị lỗi #VALUE.
 • Nếu num_chars nhỏ hơn 0 (số âm), Excel trả về lỗi#VALUE!.
 • Nếu num_chars bằng 0, Excel sẽ trả về một chuỗi rỗng.
 • Nếu tổng của start_num và num_chars vượt quá tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc, hàm MID trong Excel sẽ trả về chuỗi kí tự bắt đầu từ start_num đến kí tự cuối cùng của chuỗi văn bản.

Xem thêm: CÁCH SỬ DỤNG HÀM MID TRONG EXCEL: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Các ứng dụng của hàm MID trong Excel

Trích xuất họ tên bằng hàm MID trong Excel

Trích xuất họ bằng hàm MID trong Excel

Giả sử bạn có một danh sách họ và tên trong trang tính Excel, trong đó giá trị họ và giá trị tên được phân cách bằng một khoảng trắng. Bạn cần trích xuất giá trị họ trong các ô văn bản, hãy sử dụng công thức hàm MID trong Excel kết hợp hàm SEARCH như sau:

=MID(A2,1,SEARCH(" ",A2)-1)Tại đây, hàm SEARCH sẽ tìm vị trí của khoảng trắng trong văn bản gốc. Sau đó, hàm MID sẽ tiến hành trích xuất chuỗi ký tự trong Excel tính từ ký tự đầu tiên đến ký tự đứng trước khoảng trắng.


Xem thêm: Hướng dẫn giải bài tập ứng dụng hàm FIND hàm SEARCH chi tiết nhất

Trích xuất tên bằng hàm MID trong Excel

Thay vì trích xuất họ, trong trường hợp ta cần trích xuất tên từ cột A, chúng ta sẽ sử dụng công thức hàm MID trong Excel như thế nào?

=TRIM(MID(A2,SEARCH(” “,A2),LEN(A2)))

Đầu tiên, hàm SEARCH sẽ xác định vị trí khoảng trắng là vị trí bắt đầu trích xuất chuỗi ký tự trong Excel. Vì chúng ta không có vị trí kết thúc chính xác cho tất cả các ô nên trong đối số num_chars của hàm MID trong Excel, chúng ta sẽ sử dụng hàm LEN. Cuối cùng, hàm TRIM sẽ tiến hành loại bỏ dấu cách và trả về kết quả trích xuất cuối cùng.


Xem thêm: Hướng dẫn cách xoá khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong Excel bằng hàm Trim và các hàm kết hợp

Trích xuất chuỗi ký tự giữa hai dấu cách bằng hàm MID trong Excel

Giả sử danh sách họ và tên bao gồm cả tên đệm, lúc này chúng ta sẽ cần sử dụng công thức hàm MID trong Excel phức tạp hơn để trích xuất chuỗi ký tự đại diện cho tên đệm nằm giữa hai ký tự khoảng trắng.

Tương tự như ở các phần trên, chúng ta vẫn sử dụng hàm SEARCH để tìm ký tự khoảng trắng thứ nhất, cộng thêm 1 để xác định vị trí ký tự đầu tiên sau khoảng trắng. Từ đó, ta điền thàm số start_num trong hàm MID như sau: SEARCH(" ",A2)+1

Với ký tự khoảng trắng thứ hai, chúng ta cần dựa vào công thức hàm tìm khoảng trắng thứ nhất. Do đó, công thức hàm SEARCH để tìm ký tự đầu tiên sau khoảng trắng thứ hai như sau: SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2)+1)

Để trích xuất chuỗi ký tự trong Excel chính xác, ta cần trừ đi vị trí của 2 khoảng trắng vừa tìm. Vì vậy, đối số num_chars trong công thức hàm MID như sau: SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)

Như vậy, chúng ta có công thức hàm MID trong Excel để trích xuất tên đệm trong danh sách:

=MID(A2, SEARCH(” “,A2)+1, SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)-1)


Tương tự, chúng ta có thể thực hiện trích xuất chuỗi ký tự trong Excel nằm giữa dấu phẩy và khoảng trắng bằng công thức:

=MID(A2,SEARCH(“, “,A2)+1,SEARCH(“, “,A2,SEARCH(“, “,A2)+1)-SEARCH(“, “,A2)-1)

Xem thêm: Cách trích xuất văn bản trước/sau khoảng trắng hoặc dấu phẩy trong Excel

Trích xuất từ bắt đầu từ thứ N bằng hàm MID trong Excel

Để thực hiện trích xuất chuỗi ký tự trong Excel dưới dạng từ thứ N của văn bản, ta sẽ kết hợp 5 hàm khác nhau, bao gồm:

 • Hàm LEN lấy được tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc.
 • Hàm REPT lặp lại một ký tự cụ thể với số lần nhất định.
 • Hàm SUBSTITUTE thay thế một ký tự bằng một ký tự khác.
 • Hàm MID trích xuất một chuỗi con.
 • Hàm TRIM loại bỏ khoảng không gian dấu cách thêm vào.

Công thức chung cho sự kết hợp này như sau:

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,LEN(string))), (N-1)*LEN(string)+1, LEN(string)))

Trong đó:

 • string là chuỗi văn bản ban đầu cần thực hiện trích xuất chuỗi ký tự trong Excel.
 • N là số thứ tự của từ cần trích xuất.

Chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể để hiểu hơn cách áp dụng công thức này vào thực tế nhé. Giả sử chúng ta cần trích xuất từ thứ 2 trong chuỗi văn bản tại ô A2, chúng ta điền công thức:

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,LEN(A2))), (2-1)*LEN(A2)+1, LEN(A2)))

Để sử dụng hàm MID trong Excel trích xuất các từ khác, ta chỉ cần thay đổi số thứ tự N trong công thức. Kết quả như sau:

Trích xuất từ chứa các ký tự cụ thể bằng hàm MID trong Excel

Nếu bạn cần trích xuất một từ trong chuỗi văn bản gốc chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể, hãy sử dụng công thưc sau:
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,99)),MAX(1,FIND(char,SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,99)))-50),99))
Trong đó:
 • string là chuỗi văn bản ban đầu cần thực hiện trích xuất chuỗi ký tự trong Excel.
 • char là ký tự trong từ cần trích xuất.

Giả sử chúng ta cần trích xuất giá hàng hóa chứa ký tự $ trong danh sách, chúng ta sẽ sử dụng công thức sau:

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,99)),MAX(1,FIND(“$”,SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,99)))-50),99))

Xem thêm: Cách lọc bỏ ký tự ở đầu, ở giữa, ở cuối trong đoạn văn bản bằng các hàm lọc ký tự trong Excel

Chuyển đổi giá trị hàm MID trong Excel về dạng số

Như đã đề cập trong phần đầu, hàm MID trong Excel luôn trả về một chuỗi văn bản. Do vậy, để chuyển đổi giá trị này về dạng số, chúng ta sẽ sử dụng hàm VALUE.

Giả sử, chúng ta cần trích xuất 3 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 7 và chuyển đổi chuỗi văn bản này về dạng số, chúng ta điền công thức sau vào ô tính Excel:

=VALUE(MID(A2,7,3))


Trong trường hợp các mã lỗi tại ví dụ có độ dài khác nhau, chúng ta sử dụng công thức hàm MID trong Excel phức tạp hơn:

=VALUE(MID(A2,SEARCH(“:”,A2)+1,SEARCH(“:”,A2,SEARCH(“:”,A2)+1)-SEARCH(“:”,A2)-1))

Tổng kết

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về hàm MID trong Excel và cách sử dụng hàm để trích xuất chuỗi ký tự trong Excel. Để học thêm các hàm hữu dụng đối với công việc văn phòng, các bạn hãy tham khảo các bài viết trên blog Gitiho và đăng kí khóa học Tuyệt đỉnh Excel với chúng mình nhé.

Gitiho chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm các bài viết về Excel dưới đây:

Hướng dẫn cách dùng hàm index trong Excel chi tiết nhất

Hướng dẫn cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc trong Excel

Hướng dẫn cách sắp xếp ngày trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm VLOOKUP qua các ví dụ từ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế


Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 426 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội