Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về Nguồn vốn trong Kế toán

Nội dung được viết bởi Trần Linh Chi

Nguồn vốn là khái niệm cơ bản trong Kế toán mà bất kỳ kế toán viên nào cũng cần phải nắm rõ để có thể ghi chép và phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vậy, nguồn vốn là gì? Nguồn vốn bao gồm những gì? Trong bài viết này, Gitiho sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nguồn vốn nhé!

Tuyệt đỉnh Kế toán Online - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ

Tổng quát về nguồn vốn

Nguồn vốn là gì?

Để thành lập một doanh nghiệp, cũng như để doanh nghiệp đó có thể phát triển cần rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố tiên quyết và quan trọng nhất chính là nguồn vốn. Ý tưởng có hay, có thú vị và khả thi tới đâu, nhưng không có nguồn vốn để triển khai thì cũng không thể hình thành và phát triển được. Điều đó đủ để thấy tầm quan trọng của nguồn vốn đối với một doanh nghiệp

Nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư cho đơn vị. Nguồn vốn cho biết nguồn hình thành tài sản của đơn vị và đơn vị phải có trách nhiệm kinh tế, pháp lý đối với tài sản đó.

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về Nguồn vốn trong Kế toán


 

Các thuật ngữ chuyên ngành của nguồn vốn bằng tiếng Anh

Nếu bạn làm cho doanh nghiệp nước ngoài, các loại giấy tờ, sổ sách sử dụng tiếng Anh thì bạn cũng cần biết những thuật ngữ chuyên ngành của nguồn vốn bằng tiếng Anh để không bị lúng túng khi sử dụng. Một số từ ngữ chuyên ngành liên quan tới nguồn vốn thường gặp là:

 • Nguồn vốn: Source of capital
 • Tổng cộng nguồn vốn: Total liabilities and owners’ equity
 • Nguồn vốn kinh doanh: Stockholders’ equity
 • Vốn chủ sở hữu: Owners’ equity
 • Lợi nhuận thuần: Net profit
 • Doanh thu thuần: Net revenue
 • Các khoản phải thu: Receivables
 • Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định: Funds that form of fixed assets

Xem thêm: Một vài thuật ngữ quan trọng trong kế toán cho người mới bắt đầu

Phân loại nguồn vốn

Dựa trên nguồn gốc hình thành, nguồn vốn đươc chia ra làm 2 loại là Vốn chủ sở hữu và Nợ phải trả. Cùng tìm hiểu về 2 loại nguồn vốn này nhé!

Vốn chủ sở hữu

Khái niệm

Vốn chủ sở hữu (Nguồn vốn tự có): Nguồn vốn ban đầu mà chủ doanh nghiệp sử dụng để cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn chủ sở hữu được tính là nguồn dài hạn, không cam kết phải thanh toán.

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về Nguồn vốn trong Kế toán

Phân loại

Nguồn vốn chủ sở hữu được chia ra làm 3 loại:

 • Nguồn vốn kinh doanh: Là nguồn vốn được hình thành từ các bên tham gia góp vốn và được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế, vốn do chủ doanh nghiệp bỏ ra kinh doanh từ số tiền đã góp cổ phần...... Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có nguồn vốn kinh doanh khác nhau
 • Lợi nhuận chưa phân phối: Là phần lợi nhuận sau thuế chưa chi cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ
 • Qũy chuyên dùng: Là vốn chủ sở hữu bao gồm các nguồn vốn và các của chuyên dùng của kế toán  được hình thành từ việc phân phối lợi nhuận. Qũy chuyên dùng bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chênh lệch tỷ giá hối đoái,…

Nợ phải trả

Khái niệm

Nợ phải trả (nguồn vốn đi vay) là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán bằng nguồn lực của mình.. Đây là nguồn vốn có thời hạn, có lãi, và phải bao gồm nhiều ràng buộc, thế chấp.

Phân loại

Có 2 loại nợ phải trả

 • Nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 01 năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh. Nợ ngắn hạn có thể là các khoản vay ngắn hạn, các khoản phải trả - nộp ngân sách nhà nước, khoản phải trả công nhân viên...
 • Nợ dài hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trên 01 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh trở lên. Nợ dài hạn có thể là các khoản vay dài hạn, nợ dài hạn thuê tài chính tài sản cố định, tiền phải trả người bán/mua tài sản trả góp dài hạn…

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết này, Gitiho đã giới thiệu tới chi tiết về nguồn vốn - một yếu tố tiên quyết và quan trọng nhất trong doanh nghiệp mà bất kì kế toán viên nào cũng phải nắm rõ được. Bạn có thể xem hình ảnh sau để có cái nhìn khái quát về nguồn vốn: 

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về Nguồn vốn trong Kế toán
 

Ngoài nguồn vốn ra, vẫn còn rất nhiều khái niệm, tài khoản....mà bạn cần tìm hiểu để có thể trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp. 

Chúc bạn học tốt!

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông