Những điều cần biết về tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

Là một kế toán viên, bạn chắc chắn phải làm việc với rất nhiều loại tài khoản kế toán quan trọng khác nhau, vì vậy cần nhớ rõ nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh cũng như phương pháp hạch toán của từng loại tài khoản. Trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu những kiến thức cơ bản và quan trọng đó về tài khoản 331 - Phải trả cho người bán theo thông tư 331 nhé!

tai-khoan-331

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

 1. 331 là tài khoản gì - Phải trả cho người bán được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký. Bên cạnh đó, tk 331 là gì được sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Các nghiệp vụ mua trả tiền ngay sẽ không được phản ánh vào tài khoản 331. Quan đoạn trên chắc hẳn là bạn đã hiểu về tài khoản 331 là gì rồi phải không?
 2. Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tài khoản 331 còn phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao trong chi tiết từng đối tượng phải trả. 
 3. Bên giao nhập khẩu ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả cho người bán về hàng nhập khẩu thông qua bên nhận nhập khẩu ủy thác như tk phải trả người bán thông thường
 4. Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tế khi nhận được hóa đơn hoặc thông báo chính thức của người bán. 
 5. Khi hạch toán chi tiết các tài khoản 331, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành mạch các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán của người bán, người cung cấp nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn mua hàng

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 như sau:

Bên nợ

 • Số tiền đã trả cho bên bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp
 • Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao
 • Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng
 • Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán
 • Giá trị của vật tư, hàng hóa thiết hụt, thiết chất lượng khi kiểm nhận và trả lại cho người bán
 • Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính lớn hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, khi có hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức
 • Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Tài khoản 331 có thể có số dư bên nợ. Số dư bên nợ phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập báo cáo tài chính, cần lấy số dư chi tiết của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản 331 để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

Xem thêm: Các bước phân tích hiệu quả Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

 Bên có

 • Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp
 • Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
 • Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, khi có hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức

Số dư bên có: Số tiền còn phải trả cho người bán hàng, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp.

Phương pháp hạch toán tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 được ký hiệu là TK 331

Bạn có thể theo dõi sơ đồ chữ T sau để thấy tổng quát về các bút toán hạch toán tài khoản phải trả người bán

Những điều cần biết về tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

Tổng kết

Trên đây là những thông tin cơ bản về một tài khoản rất quan trọng trong hệ thống các tài khoản kế toán - Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán theo Thông tư 133. Kế toán viên cần đặc biệt lưu ý nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh, cũng như các bút toán hạch toán tài khoản 331, tránh xảy ra các nhầm lẫn, sai sót.

Bên cạnh các kiến thức về hạch toán tài khoản 331 nói riêng, và các tài khoản kế toán khác nói chung, để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo những kiến thức chuyên sâu khác về kế toán như định khoản các nghiệp vụ; các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán; chuẩn bị, lập và kiểm tra các chứng từ.... trong khóa học "Thực hành kế toán tổng hợp A- Z" để vững kiến thức, tự tin trở thành kế toán viên của bất kỳ doanh nghiệp nào. 

Chúc bạn học tốt!

Top khóa học Kế toán được học viên đánh giá cao

5/5 - (1 bình chọn)

5/5 - (1 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông