22 Khóa học

Danh mục

KTG02 - Kế toán giá thành theo phương pháp giản đơn
KTG02 - Kế toán giá thành theo phương pháp giản đơn
4.48 (25 đánh giá)

299,000đ

399,000đ

29,039 học viên
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
4.56 (43 đánh giá)

299,000đ

500,000đ

20,916 học viên
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)
5,249 học viên
Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS
270 học viên
KTG03 - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A đến Z
125 học viên
KTG09 - Khoá học Thanh tra, kiểm tra thuế
KTG09 - Khoá học Thanh tra, kiểm tra thuế
0 (0 đánh giá)

199,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
KTG08 - Khoá học Giao dịch liên kết
KTG08 - Khoá học Giao dịch liên kết
0 (0 đánh giá)

299,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
KTG07 - Thuế Nhà thầu nước ngoài
KTG07 - Thuế Nhà thầu nước ngoài
5 (1 đánh giá)

299,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Kế toán Lương, BHXH, Thuế TNCN
Kế toán Lương, BHXH, Thuế TNCN
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Xác định Kết quả kinh doanh, Lập BCTC
Xác định Kết quả kinh doanh, Lập BCTC
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Kế toán thương mại nội địa
Kế toán thương mại nội địa
0 (0 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kế toán giá vốn, giá thành
Kế toán giá vốn, giá thành
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Kế toán hộ kinh doanh
Kế toán hộ kinh doanh
0 (0 đánh giá)

399,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân
0 (0 đánh giá)

109,000đ

199,000đ

Mới xuất bản
Quản lý và sử dụng Hóa đơn
Quản lý và sử dụng Hóa đơn
0 (0 đánh giá)

199,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Kế toán tiền mặt, Tài sản
Kế toán tiền mặt, Tài sản
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Kế toán Mua, Bán hàng - Công nợ phải thu, phải trả
Mới xuất bản
Thuế Giá trị gia tăng
Thuế Giá trị gia tăng
0 (0 đánh giá)

109,000đ

199,000đ

Mới xuất bản
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
0 (0 đánh giá)

109,000đ

199,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội