40 Khóa học
OKRs - Hiểu đúng, làm đúng
OKRs - Hiểu đúng, làm đúng
5 (3 đánh giá)

799,000đ

999,000đ

726 học viên
Thu hút và tuyển dụng nhân tài
Thu hút và tuyển dụng nhân tài
5 (1 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Trở thành người cộng sự tuyệt vời
Trở thành người cộng sự tuyệt vời
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Dẫn dắt sự thay đổi
Dẫn dắt sự thay đổi
0 (0 đánh giá)

399,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng giải quyết xung đột khi làm việc nhóm
Kỹ năng giải quyết xung đột khi làm việc nhóm
0 (0 đánh giá)

299,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng quản lý, dẫn dắt và phát triển đội nhóm
Mới xuất bản
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Năng lực tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề
Mới xuất bản
Cải tiến quy trình trong doanh nghiệp
Cải tiến quy trình trong doanh nghiệp
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên
Truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Nâng cao kỹ năng vượt khó (AQ)
Nâng cao kỹ năng vượt khó (AQ)
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng quản lý dự án
Kỹ năng quản lý dự án
0 (0 đánh giá)

599,000đ

899,000đ

Mới xuất bản
Phương pháp kiểm soát stress
Phương pháp kiểm soát stress
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Quản lý tài chính cá nhân
Quản lý tài chính cá nhân
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng tổ chức và tham dự cuộc họp
Kỹ năng tổ chức và tham dự cuộc họp
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Phát triển Trí tuệ Cảm xúc
Phát triển Trí tuệ Cảm xúc
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Dẫn dắt nơi công sở bằng trí tuệ cảm xúc
Dẫn dắt nơi công sở bằng trí tuệ cảm xúc
0 (0 đánh giá)

299,000đ

500,000đ

Mới xuất bản
Lãnh đạo truyền cảm hứng
Lãnh đạo truyền cảm hứng
0 (0 đánh giá)

299,000đ

500,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý thời gian
0 (0 đánh giá)

399,000đ

500,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
0 (0 đánh giá)

499,000đ

600,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội