81 khóa học Kỹ năng mềm

Giá khóa học

[Expert Insight] Làm LÃNH ĐẠO sao cho đúng
Mới xuất bản
Kỹ năng Thuyết trình - Bí quyết để thuyết trình thành công
Mới xuất bản
Networking: Nắm bắt tư duy, sẵn sàng kết nối
Networking: Nắm bắt tư duy, sẵn sàng kết nối
5 (2 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Lập Kế hoạch và Quản lý Công việc Hiệu quả
Mới xuất bản
Networking: Nghệ thuật tạo lập mối quan hệ
Networking: Nghệ thuật tạo lập mối quan hệ
5 (2 đánh giá)

699,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Khoá học kỹ năng viết email hiệu quả và chuyên nghiệp
Mới xuất bản
Networking: Duy trì mối quan hệ bền vững
Networking: Duy trì mối quan hệ bền vững
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Khoá học Quản trị dự án
Khoá học Quản trị dự án
0 (0 đánh giá)

499,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Giao tiếp Ái ngữ và truyền cảm hứng
Giao tiếp Ái ngữ và truyền cảm hứng
0 (0 đánh giá)

399,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Kết nối và Giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng Kết nối và Giao tiếp hiệu quả
0 (0 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng quản lý Thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý Thời gian hiệu quả
0 (0 đánh giá)

399,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng cho Nhà quản lý hiệu quả
Kỹ năng cho Nhà quản lý hiệu quả
0 (0 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Khoá học Quản lý thời gian và năng suất
Khoá học Quản lý thời gian và năng suất
0 (0 đánh giá)

399,000đ

720,000đ

Mới xuất bản
Khoá học Quản trị Cảm xúc bản thân
Khoá học Quản trị Cảm xúc bản thân
0 (0 đánh giá)

399,000đ

899,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Dẫn chương trình
Kỹ năng Dẫn chương trình
0 (0 đánh giá)

499,000đ

899,000đ

Mới xuất bản
Nâng cao năng lực hoạch định và thiết lập mục tiêu với OKR
Mới xuất bản
Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
0 (0 đánh giá)

499,000đ

600,000đ

Mới xuất bản
Khoá học kỹ năng Giao tiếp
Khoá học kỹ năng Giao tiếp
0 (0 đánh giá)

399,000đ

899,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Phản hồi tích cực
Kỹ năng Phản hồi tích cực
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội