Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán cho hộ kinh doanh
Thành thạo mọi nghiệp vụ hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán hộ kinh doanh
Tự mình hoàn thiện sổ sách nhanh và chính xác nhất cho hộ kinh doanh
Tự tin quản lý vận hành tốt hoạt động kinh doanh
Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán hộ kinh doanh

Khoá học này sẽ có:

Video

4h 17m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

3 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

2 Chương . 25 bài giảng . 4h 17m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Tổng quan về Hộ kinh doanh

7 bài giảng • 1 giờ 11 phút

Mô tả khoá học

Hộ kinh doanh là mô hình do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Được hiểu như mô hình doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ thủ tục chuẩn của 01 doanh nghiệp. Vậy nghiệp vụ hạch toán, xác định doanh thu & giá vốn phát sinh ra sao cùng tìm hiểu qua khoá học kế toán cho hộ kinh doanh ngay sau đây.

Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 70 đánh giá

  • 16,843 học viên

  • 19 khóa học

Học viên cũng mua

KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
162 bài giảng
4.78
32,735
599,000 đ
999,000 đ
KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
47 bài giảng
4.65
20,996
299,000 đ
500,000 đ
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)
43 bài giảng
4.68
9,271
299,000 đ
699,000 đ
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)
Kế toán Tổng hợp Thực hành Thực tế từ A đến Z - Thực hành trên MISA + EXCEL
86 bài giảng
4.85
4,583
499,000 đ
899,000 đ
Kế toán Tổng hợp Thực hành Thực tế từ A đến Z - Thực hành trên MISA + EXCEL
KTG06 - Kế toán Thuế Thực hành Toàn tập từ cơ bản đến nâng cao
75 bài giảng
5
1,917
499,000 đ
999,000 đ
KTG06 - Kế toán Thuế Thực hành Toàn tập từ cơ bản đến nâng cao
EXG08 - Excel cho Tài chính, Kế toán và Phân tích tài chính
67 bài giảng
5
1,666
499,000 đ
899,000 đ
EXG08 - Excel cho Tài chính, Kế toán và Phân tích tài chính
Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS
106 bài giảng
4.75
452
999,000 đ
2,500,000 đ
Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS
KTG08 - Khoá học Giao dịch liên kết
11 bài giảng
0
64
299,000 đ
699,000 đ
KTG08 - Khoá học Giao dịch liên kết
Kế toán Lương, BHXH, Thuế TNCN
14 bài giảng
5
57
109,000 đ
299,000 đ
Kế toán Lương, BHXH, Thuế TNCN
KTG09 - Khoá học Thanh tra, kiểm tra thuế
6 bài giảng
2
56
199,000 đ
599,000 đ
KTG09 - Khoá học Thanh tra, kiểm tra thuế

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

58 thảo luận

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Nguyễn Thị Huỳnh Như 16 Aug 2023

G-Business

G-Business [Giảng viên] 16 Aug 2023

Chào bạn, phần này thuế GTGT được giảm 20% nên khách hàng được giảm 200đ bạn nhé. 

{"id":322951,"crm_contact_id":559343,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Hu\u1ef3nh Nh\u01b0","email":"nguyenthihuynhnhu353279279@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-04-22 15:26:04","confirmation_code":"cd46481d42425215f2498ef26448f283","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-04-18T07:41:26.000000Z","updated_at":"2023-09-01T08:02:41.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1982-11-09 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"S\u1ed1 05 \u0110\u01b0\u1eddng L\u01b0\u01a1ng \u0110\u1ecbnh C\u1ee7a, Khu v\u1ef1c 1, Ph\u01b0\u1eddng\u00a0III,\u00a0Th\u00e0nh ph\u1ed1 V\u1ecb Thanh, T\u1ec9nh H\u1eadu Giang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939353279","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":68477,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_323\/nguyen-nhu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/322951-nguyen-thi-huynh-nhu","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Huỳnh Như 16 Aug 2023

công thức trên tính không ra số 800đồng
{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2023-09-22T16:14:27.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":401793790,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":974,"email_invalid":1,"type_email_invalid":"\u0110u\u00f4i email sai ho\u1eb7c kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7","email_unsubcriber":0,"email_bounce":3,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213118,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":10,"biz_business_id":0,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213118,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"biz_business_id":0,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213118,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"biz_business_id":0,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213118,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"biz_business_id":0,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213118,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":33,"biz_business_id":0,"name":"Gitiho Teacher","display_name":null,"guard_name":"web","created_at":"2023-04-01T04:46:04.000000Z","updated_at":"2023-04-01T06:08:56.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213118,"role_id":33,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

G-Business [Giảng viên] 16 Aug 2023

Chào bạn, phần trong ngoặc sẽ là 100%-20%, mình viết thiếu % ạ. Bạn tính lại là 100.000 x 1% x (100%-20%) nhé. 

Đặng Võ Anh Thư

Đặng Võ Anh Thư 25 Jul 2023

dạ cho hỏi, nếu trên cùng 1 đơn hàng có nhiều mặt hàng, món được giảm thuế, món không được giảm thuế thì xuất như thế nào ạ 

 

G-Business

G-Business [Giảng viên] 26 Jul 2023

Chào bạn, bạn xuất hoá đơn Tại Nghị định 44/2023 quy định

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Tại Khoản 4 điều này: Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Như vậy trong Nghị định không nói rõ trường hợp hộ kinh doanh bán hàng có nhiều mức thuế suất khác nhau thì bạn vẫn lập hoá đơn như cũ nhưng thêm phần tiền hàng giảm nhé.

Trần Đức Duy

Trần Đức Duy 11 Jul 2023

Nộp tờ khai HTTK ( XML ) chọn tờ khai nào vậy , giáo viên xem giúp tôi chọn mục nào với . cảm ơn

G-Business

G-Business [Giảng viên] 11 Jul 2023

Chào bạn, phần này là phần tra cứu bạn ơi. Bạn phải điền tờ khai trên HTKK trước sau đó nộp tại Nộp tờ khai >> Nộp tờ khai từ HTKK (xml). (tờ khai 01/CNKD TT40)

Hoặc bạn khai trực tiếp tại mục Khai thuế >> Khai thuế cho CNKD

{"id":287255,"crm_contact_id":498288,"name":"Tr\u1ea7n \u0110\u1ee9c Duy","email":"xeomiduy88@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-02-13 17:13:35","confirmation_code":"dd515bf5fa95d37c96fbb13fb66c9c07","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-02-13T10:11:01.000000Z","updated_at":"2023-06-21T23:19:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Th\u00f4n tam t\u1ea7ng - vi\u1ec7t y\u00ean - b\u1eafc giang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0979209468","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":53708,"google_id":"101139046302471263786","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_287\/tran-duy.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/287255-tran-duc-duy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Đức Duy 11 Jul 2023

oh mình vừa nộp xong , báo màn hình như thế này

{"id":287255,"crm_contact_id":498288,"name":"Tr\u1ea7n \u0110\u1ee9c Duy","email":"xeomiduy88@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-02-13 17:13:35","confirmation_code":"dd515bf5fa95d37c96fbb13fb66c9c07","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-02-13T10:11:01.000000Z","updated_at":"2023-06-21T23:19:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Th\u00f4n tam t\u1ea7ng - vi\u1ec7t y\u00ean - b\u1eafc giang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0979209468","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":53708,"google_id":"101139046302471263786","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_287\/tran-duy.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/287255-tran-duc-duy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Đức Duy 23 Jul 2023

mình đc làm đc cảm ơn bạn

Trần Đức Duy

Trần Đức Duy 10 Jul 2023

GV ơi mình muốn nộp tờ khai chọn mục nào vậy  , mình kinh doanh cung cấp phân phối sản phẩm , Thanks

G-Business

G-Business [Giảng viên] 11 Jul 2023

Chào bạn, phần này là phần tra cứu bạn ơi. Bạn phải điền tờ khai trên HTKK trước sau đó nộp tại Nộp tờ khai >> Nộp tờ khai từ HTKK (xml). (tờ khai 01/CNKD TT40)

Hoặc bạn khai trực tiếp tại mục Khai thuế >> Khai thuế cho CNKD

Trần Đức Duy

Trần Đức Duy 10 Jul 2023

Chào GV tôi đã xuất hóa đơn , nhưng thông hàng hóa sai tên so với đầu nhập , muốn sửa hóa đơn được không 

G-Business

G-Business [Giảng viên] 10 Jul 2023

Chào bạn, bạn có thể lập hoá đơn điều chỉnh hoặc hoá đơn thay thế hoá đơn đã lập nhé. 

{"id":287255,"crm_contact_id":498288,"name":"Tr\u1ea7n \u0110\u1ee9c Duy","email":"xeomiduy88@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-02-13 17:13:35","confirmation_code":"dd515bf5fa95d37c96fbb13fb66c9c07","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-02-13T10:11:01.000000Z","updated_at":"2023-06-21T23:19:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Th\u00f4n tam t\u1ea7ng - vi\u1ec7t y\u00ean - b\u1eafc giang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0979209468","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":53708,"google_id":"101139046302471263786","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_287\/tran-duy.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/287255-tran-duc-duy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Đức Duy 10 Jul 2023

cảm ơn GV

399,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/