Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu về Giao dịch liên kết
Biết cách tính giá giao dịch liên kết

Khoá học này sẽ có:

Video

0h 57m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

0 Chương . 11 bài giảng . 0h 57m giờ học

Mô tả khoá học

Trong thời gian qua, việc áp dụng Nghị định 132/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết và Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu rất phức tạp. Khoá học Giao dịch liên kết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về:

  • Giao dịch liên kết
  • Những sai phạm về thuế thường gặp trong GDLK
  • Tính giá GSLK
  • Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.7 điểm đánh giá

  • 20 đánh giá

  • 10,359 học viên

  • 17 khóa học

Thảo luận về bài học

14 thảo luận

Trần Thị Thu Thủy

Trần Thị Thu Thủy 07 Sep 2022

Cho em hỏi về giao dịch liên kết ạ.

TH1: Công ty em vay 3 ngân hàng. Xét trên tổng 3 ngân hàng vay thì >25% vốn góp, nhưng xét từng ngân hàng thì <25% vốn góp. Vậy có phải là giao dịch liên kết không ạ?

TH2: Công ty em vay 3 ngân hàng, nhưng trong đó có 1 ngân hàng <25% vốn góp, còn 2 ngân hàng kia thì >25% vốn góp. Vậy giao dịch liên kết tính trên cả 3 ngân hàng hay chỉ có 2 ngân hàng >25% vốn góp?

Em cám ơn ạ.

G-Business

G-Business [Giảng viên] 09 Sep 2022

Chào bạn, giao dịch liên kết tính theo từng ngân hàng (từng đối tượng) nhé. 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Thu Huyền 08 Sep 2022

 điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay. 
Bài giảng ko đưa ý thứ 2 để xác định điều kiện là 50% khoản nợ trung và dài hạn

G-Business

G-Business [Giảng viên] 08 Sep 2022

Chào bạn, trong bài giảng mình đã có đề cập đấy ạ. Bạn xem lại ở phút 3:26 nhé. 

Trần Thị Thu Thủy

Trần Thị Thu Thủy 05 Sep 2022

Cho e hỏi, cty e vốn 20 tỷ. Trong năm vay ngân hàng tt công nợ 40 tỷ, cuối năm còn 15 tỷ. Vậy vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết không ạ? E cám ơn

G-Business

G-Business [Giảng viên] 06 Sep 2022

Chào bạn, bạn kiểm tra điều kiện: Vốn vay vượt 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ trung và dài hạn nhé, Nếu phải thì là quan hệ liên kết và giao dịch này là giao dịch liên kết. 

Chị Hà Thái

Chị Hà Thái 31 Mar 2022

Em chào Thầy Cô . Em muốn hỏi cty vay ngân hàng nhiều lần trả rồi vay rồi trả, giống như giải ngân ạ, tổng cả năm 8 tỷ,nhưng cuối năm chỉ còn 3 tỷ.  vốn điều lệ 4 tỷ. vậy tính liên kết lãi vay sẽ tính 8 tỷ hay tính 3 tỷ còn lại .  và vay 1 chiếc xe ô tô tầm 550tr. Mong thầy cô hướng dẫn giúp em ạ 

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh [Chuyên gia] 01 Apr 2022

Chào bạn, vay ngân hàng thì bạn tính tổng khoản tiền vay trong năm nhé. Tuy nhiên Vay tiền ngân hàng chỉ xuất hiện quan hệ liên kết, chưa phải là giao dịch liên kết, bạn chỉ cần điền vào phụ lục 01 thôi nhé. 

{"id":241513,"crm_contact_id":421085,"name":"Cao Tr\u1ea7n Ho\u00e0i Th\u01b0\u01a1ng","email":"cththuong14499@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-08-19 16:32:28","confirmation_code":"da48721092d7977a0434d868a20a9ec2","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-08-19T09:28:25.000000Z","updated_at":"2022-08-24T07:41:25.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23715,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/teenager.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/241513-cao-tran-hoai-thuong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Cao Trần Hoài Thương 20 Aug 2022

em chào ad. em muốn hỏi trong 11 trường hợp về các bên có QHLK, trường hợp D - chiếm trên 50% tổng gtri các khoản nợ trung và DH của DN đi vay . Trường hợp này cty phải dựa  trên hợp đồng hay dựa trên công nợ phát sinh trong kỳ ạ

{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2022-12-07T02:18:19.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":197022985,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":355,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":10,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

G-Business [Giảng viên] 20 Aug 2022

Chào bạn, số liệu sẽ lấy từ báo cáo tài chính tức là tình hình tài sản nguồn vốn của 1 năm nhé. 

{"id":154535,"crm_contact_id":235566,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Thu Th\u1ee7y","email":"thuthuy.lean@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d8baaef5e200fe643779cc123393ed3c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-17T09:11:40.000000Z","updated_at":"2022-09-07T09:04:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"178 Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ki\u1ec3u, P Hi\u1ec7p Th\u00e0nh, Qu\u1eadn 12, H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":41290,"google_id":"108689281950561519413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/pastor.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/154535-tran-thi-thu-thuy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Thu Thủy 05 Sep 2022

Dạ cho e hỏi, cty e vay ngân hàng để thanh toán công nợ, như vậy chưa phải là GDLK đúng k ạ? và toàn bộ chi phí lãi vay 635 e được đưa vào chi phí hợp lý dc k ạ? e cám ơn ạ

 

Cao Trần Hoài Thương

Cao Trần Hoài Thương 24 Aug 2022

Công ty mình không nằm trong các trường hợp này. Vậy thì mình phải làm thêm ND132_02 + 03 hay sao ạ? Liệu công ty mình có được miễn nộp hồ sơ giao dịch liên kết không?

G-Business

G-Business [Giảng viên] 25 Aug 2022

Chào bạn, bạn phải điền hết các phụ lục nếu không được miễn lập hồ sơ nhé. 

KTG08 - Khoá học Giao dịch liên kết
0

(0 đánh giá)

44 học viên
299,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/