Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao;
Biết và vận dụng được các kỹ năng tổng hợp và phân bổ nguồn kinh phí hợp lý

Khoá học này sẽ có:

Video

11h 13m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

10 Chương . 63 bài giảng . 11h 13m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu chung về kế toán hành chính sự nghiệp

11 bài giảng • 1 giờ 33 phút

Mô tả khoá học

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp khá phức tạp với nhiều tài khoản và con số, đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự chính xác hơn so với các vị trí kế toán khác, vì thế kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp luôn cần trau dồi những kỹ năng hàng ngày.

Khóa học này thiết kế với mục tiêu giúp cho học viên có thể nắm rõ các phương pháp kế toán hành chính sự nghiệp; biết và vận dụng được các kỹ năng tổng hợp và phân bổ nguồn kinh phí hợp lý; nắm rõ được các tài khoản và hạch toán của kế toán hành chính sự nghiệp, các loại nguồn kinh phí và chi phí sự nghiệp.

Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 73 đánh giá

  • 18,727 học viên

  • 19 khóa học

Học viên cũng mua

KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
162 bài giảng
4.78
32,808
499,000 đ
999,000 đ
KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
47 bài giảng
4.65
21,064
299,000 đ
500,000 đ
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)
43 bài giảng
4.68
9,644
299,000 đ
699,000 đ
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

23 thảo luận

Trần Ngọc Hoàng Hớn

Trần Ngọc Hoàng Hớn

tải phần mềm nhưng lúc chạy cài đặt lại không thành công.giúp e với ạ

G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, bạn không cài đặt được phải không ạ? Bạn thử tải phiên bản khác xem có được không nha. 

{"id":82548,"crm_contact_id":29934,"name":"Gitiho H\u1ed7 Tr\u1ee3","email":"hotro@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-12 17:12:54","confirmation_code":"ccae872502b90d64fa68a5773858a513","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-01-30T15:32:47.000000Z","updated_at":"2024-02-17T02:23:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1652762083.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Qu\u1ef3nh Ch\u00e2m","address":"Gitiho Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0774116285","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":8000,"google_id":"109213028097135238411","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":51,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1652762083.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/82548-gitiho-ho-tro","vip_account":null,"roles":[{"id":10,"biz_business_id":0,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":11,"biz_business_id":0,"name":"Sale","display_name":"Sale","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":11,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"biz_business_id":0,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":27,"biz_business_id":0,"name":"Customer service","display_name":"Customer service","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":27,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Gitiho Hỗ Trợ

Chào anh/chị, Gitiho liên hệ qua SĐT 0343 555 028 để hỗ trợ qua ultraview cho anh/chị phần cài đặt này nhưng chưa gặp anh/chị ạ, có gặp người nhà anh/chị nghe máy, nhận được tin anh/chị nhắn lại đây để Gitiho được biết nhé ạ.

{"id":347010,"crm_contact_id":575508,"name":"Tr\u1ea7n Ng\u1ecdc Ho\u00e0ng H\u1edbn","email":"tranngochoanghon@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-25 21:02:17","confirmation_code":"375f70d53083bcc3a53e310ad16a7be7","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-25T13:57:43.000000Z","updated_at":"2023-08-31T03:49:07.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"H\u00e0m T\u00e2n\u2014H\u00e0m Thu\u1eadn B\u1eafc-B\u00ecnh Thu\u1eadn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0343555028","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":14412,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_347\/tran-hon.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/347010-tran-ngoc-hoang-hon","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Ngọc Hoàng Hớn

mình cài đặt lại vẫn không dc 

 

{"id":82548,"crm_contact_id":29934,"name":"Gitiho H\u1ed7 Tr\u1ee3","email":"hotro@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-12 17:12:54","confirmation_code":"ccae872502b90d64fa68a5773858a513","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-01-30T15:32:47.000000Z","updated_at":"2024-02-17T02:23:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1652762083.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Qu\u1ef3nh Ch\u00e2m","address":"Gitiho Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0774116285","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":8000,"google_id":"109213028097135238411","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":51,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1652762083.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/82548-gitiho-ho-tro","vip_account":null,"roles":[{"id":10,"biz_business_id":0,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":11,"biz_business_id":0,"name":"Sale","display_name":"Sale","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":11,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"biz_business_id":0,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":27,"biz_business_id":0,"name":"Customer service","display_name":"Customer service","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":27,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Gitiho Hỗ Trợ

Dạ anh/chị cài sẵn ultraview vào máy tính, khi nào anh/chị cài xong báo lại để Gitiho hỗ trợ cài cho chị ạ 

Phạm Văn Cường

Phạm Văn Cường

cho e hỏi sao ơ cơ quan đang làm lại có tk 142 mà trong bảng hệ thống tk lại ko có.?
G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, nếu đơn vị các bạn theo thông tư 107 thì không có tk 142 đâu ạ. Bạn thử trao đổi lại với trưởng phòng bên mình xem nhé. 

Phạm Văn Cường

Phạm Văn Cường

cho e hỏi sao ơ đvi đang làm lại có tk 142, mà ơ hệ thống tk lại khôg có?
G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, bạn xem lại xem có phải mình đang thực hiện theo thông tư 107 không nhé. Nếu đúng thông tư 107 thì không có tk 142 đâu ạ. 

{"id":342674,"crm_contact_id":598187,"name":"Ph\u1ea1m V\u0103n C\u01b0\u1eddng","email":"cuongtcna1@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 10:28:45","confirmation_code":"e0584ab2f8b28ba5a875dbb793bbf5bd","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:26:34.000000Z","updated_at":"2023-10-15T15:15:41.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Kh\u1ed1i 13, Ph\u01b0\u1eddng B\u1ebfn Th\u1ee7y, tp Vinh, Ngh\u1ec7 An","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978236298","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":22360,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_343\/pham-cuong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342674-pham-van-cuong","vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Văn Cường

thế thông tư nào thì có tk 142
{"id":342674,"crm_contact_id":598187,"name":"Ph\u1ea1m V\u0103n C\u01b0\u1eddng","email":"cuongtcna1@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 10:28:45","confirmation_code":"e0584ab2f8b28ba5a875dbb793bbf5bd","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:26:34.000000Z","updated_at":"2023-10-15T15:15:41.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Kh\u1ed1i 13, Ph\u01b0\u1eddng B\u1ebfn Th\u1ee7y, tp Vinh, Ngh\u1ec7 An","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978236298","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":22360,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_343\/pham-cuong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342674-pham-van-cuong","vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Văn Cường

thế thông tư nào thì có tk 142 ah
Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Bài 28 chưa có nội dung Ad ơi?

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Anh/Chị ạ! Nội dung này đã được Gitiho báo cho bộ phận liên quan để xử lý ạ!

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Bài 63 chưa có nội dung Ad ơi?

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Anh/Chị ạ! Nội dung này đã được Gitiho báo cho bộ phận liên quan để xử lý ạ!

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/