Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao;
Biết và vận dụng được các kỹ năng tổng hợp và phân bổ nguồn kinh phí hợp lý

Khoá học này sẽ có:

Video

9h 01m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

10 Chương . 61 bài giảng . 9h 01m giờ học

1

Giới thiệu chung về kế toán hành chính sự nghiệp

2

Kế toán vốn bằng tiền

3

Kế toán tiền lương

4

Kế toán TSCĐ

5

Kế toán các khoản phải thu

6

Kế toán các khoản phải trả

7

Thu chi hoạt động HCSN

8

Kế toán hàng tồn kho

9

Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ

10

Một số hoạt động khác trong đơn vị HCSN

Mô tả khoá học

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp khá phức tạp với nhiều tài khoản và con số, đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự chính xác hơn so với các vị trí kế toán khác, vì thế kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp luôn cần trau dồi những kỹ năng hàng ngày.

Khóa học này thiết kế với mục tiêu giúp cho học viên có thể nắm rõ các phương pháp kế toán hành chính sự nghiệp; biết và vận dụng được các kỹ năng tổng hợp và phân bổ nguồn kinh phí hợp lý; nắm rõ được các tài khoản và hạch toán của kế toán hành chính sự nghiệp, các loại nguồn kinh phí và chi phí sự nghiệp.

Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.3 điểm đánh giá

  • 26 đánh giá

  • 11,189 học viên

  • 17 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Kế toán Hành chính sự nghiệp
0

(0 đánh giá)

4 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/