Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Cầm tay chỉ việc từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể
Thành thạo quy trình lên sổ kế toán, cách lấy dữ liệu từ NKC sang các sổ và BCTC.
Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file excel trắng.
Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên BCTC bằng excel.

Khoá học này sẽ có:

Video

2h 19m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

7 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

1 Chương . 13 bài giảng . 2h 19m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Xác định kết quả kinh doanh, lập BCTC và quyết toán thuế TNDN

14 bài giảng • 2 giờ 19 phút

Mô tả khoá học

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Với những doanh nghiệp nhỏ, giám đốc thường hay chỉ quan tâm nhiều đến Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nó thể hiện được doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh đơn giản và nhanh chóng.

Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 81 đánh giá

  • 20,169 học viên

  • 19 khóa học

Học viên cũng mua

KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
162 bài giảng
4.78
32,869
499,000 đ
999,000 đ
KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
47 bài giảng
4.65
21,476
299,000 đ
500,000 đ
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)
44 bài giảng
4.68
9,810
299,000 đ
699,000 đ
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

19 thảo luận

Nguyễn thị kim yến

Nguyễn thị kim yến

tôi không thấy bài giảng cách lập thuyết minh BCTC

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc của Anh/Chị là khóa học này chỉ nhằm Xác định Kết quả kinh doanh, Lập BCTC cơ bản nên chưa có thuyết minh BCTC ạ.


 

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2024-06-10T06:40:01.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":97,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho

Anh/Chị có thể tham khảo khóa học này ạ Khóa học kế toán tổng hợp từ A-Z dành cho người mới (gitiho.com)

{"id":421604,"crm_contact_id":716949,"name":"Nguy\u1ec5n th\u1ecb kim y\u1ebfn","email":"kimyenacc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"0ae4d6989efb56de54cfee36a6ee7518","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-03-01T03:33:37.000000Z","updated_at":"2024-03-21T14:01:06.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977007703","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":5450,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_422\/nguyen-yen.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/421604-nguyen-thi-kim-yen","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn thị kim yến

lúc mình tư vấn là khoá học nào làm được bctc để nộp mà giờ thiếu cái thuyết minh thì làm thề nào ạ? 

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2024-06-10T06:40:01.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":97,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị là hiện tại khóa học này ở mức độ cơ bản và chưa có thuyết minh ạ. Trong trường hợp không hài lòng với khóa học, Anh/Chị vui lòng liên lạc với sale để đổi khóa học ạ

phan thị thanh hương

phan thị thanh hương

Em chào cô, em muốn hỏi năm 2022 công ty lỗ nhưng chi phí khác cao ̣(phạt thuế nhập khẩu)nên phải nộp thuế thu nhập doanh nhiệp, năm 2023 công ty có lời thì công ty em có được chuyển lỗ của năm 2022 sang để khấu trứ không ạ? Em cảm ơn cô ạ 

G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, nếu trên tờ khai thuế TNDN năm 2022 bên bạn đang thể hiện là lỗ thì bạn có thể chuyển lỗ nhé. 

Đặng Phương Ngọc 

Đặng Phương Ngọc 

G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, có bạn nhé. 

Ninh Thị Hiền

Ninh Thị Hiền

Cho em xin file mẫu với Cô, em chưa thấy đính kèm ạ?

G-Business

G-Business [Giảng viên]

Mình có đính kèm ở bài 1 đó bạn, nó ở dưới video ấy, file Ecxel TT200 đó bạn

{"id":32614,"crm_contact_id":95706,"name":"Ninh Th\u1ecb Hi\u1ec1n","email":"ninhthihien176588@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"7f2da5639b0c27f38bf630e5fbfdd069","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-11-07T03:45:06.000000Z","updated_at":"2024-05-12T10:07:03.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ninh Th\u1ecb Hi\u1ec1n","address":"\u0110\u00e0 L\u1ea1t","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0945009212","become_teacher":0,"primary_wallet":334950,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":88229,"google_id":"114141128640927258580","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_33\/ninh-hien.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/32614-ninh-thi-hien","vip_account":null,"roles":[]}

Ninh Thị Hiền

Dạ em cảm ơn Cô!
Tài Lý Tấn

Tài Lý Tấn

Dear giảng viên.

Cảm ơn kiến thức mà giảng viên đã chia sẻ.

Do file nội dung bài giảng khá nhanh, tôi cần file dữ liệu ex để có thể tham khảo và học hỏi thêm ạ.

Xin cảm ơn.

G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, mình sẽ đính kèm file Excel vào bài học này nhé. 

109,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/