Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp

Trần Linh Chi28/11/2022

Hóa đơn giá trị gia tăng là một trong những loại hóa đơn vô cùng phổ biến và quen thuộc với các kế toán viên. Tuy nhiên, hóa đơn giá tị gia tăng cũng gây ra không ít bối rối cho các kế toán viên chưa quen thuộc với loại hóa đơn này, đặc biệt là về thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy, đâu là thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đúng? Có điểm gì khác nhau trong thời điểm lập, xuất các loại hóa đơn giá trị gia tăng khác nhau? Cùng theo dõi nhé!

Căn cứ xác định thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp đó. Các loại hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

 • Hoạt động bán hàng
 • Hoạt động cung cấp dịch vụ
 • Hoạt động xây dựng, lắp ráp
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây nhà để bán
 • Hoạt động cung cấp điện nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng loại hình kinh doanh

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng

 • Đối với hoạt động bán hàng, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua là thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng mà không phân biệt thu tiền hay chưa.
 • Trong trường hợp giao hàng nhiều lần, mỗi lần cần lập hóa đơn giá trị gia tăng cho giá trị hàng hóa tương ứng

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp
 

Ví dụ: Công ty A bán hàng cho khách ngày 19/12/2021, công ty A cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng ngay trong ngày hôm đó dù khách đã thanh toán tiền hàng hay chưa thanh toán.

Xem thêm: Lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT kế toán cần phải biết

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

 • Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không biệt đã thanh toán tiền hay chưa

Ví dụ: Công ty A cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng. Vào ngày 20/12/2021, công ty hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng xin thanh toán tiền vào ngày 25/12/2021.  Công ty A vẫn phải lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng vào ngày hoàn thành là ngày 20/12/2021, dù khách hàng chưa thanh toán tiền.

 • Nếu khách hàng đã thanh toán tiền trước hoặc trong thời gian cung cấp dịch vụ thì ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng là ngày thu tiền

Ví dụ: Công ty A cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng từ ngày 01/12/2021 đến ngày 25/12/2021. Khách hàng đã thanh toán tiền cho công ty A vào ngày 05/12/2021. Vậy, công ty A sẽ lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng vào ngày 05/12/2021

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, xây lắp

 • Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, xây lắp chính là thơi điểm nghiêm thu, bàn giao công trình, khối lượng xây dựng lắp đặt, hoàn thành mà không phân biệt đã thu tiền hay chưa

Ví dụ: Công ty A hoàn thành lắp đặt mạng lưới đường dẫn nước cho khách sạn M và có biên bản nghiệm thu, bàn giao vào ngày 15/02/2021. Vì vậy, ngày lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cũng là ngày 15/02/2021, không quan trọng khách sạn M đã thanh toán tiền hay chưa

 • Trong trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao từng hạng mục thì phải lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khối lượng công việc đã hoàn thành tương ứng.

Ví dụ: Công ty A cung cấp dịch vụ lắp đặt mạng lưới đường dẫn nước cho khách sạn M, chia làm 3 lần bàn giao vào ngày 15, 20 và 30/12/2021. Vào mỗi ngày bàn giao, công ty A sẽ cần lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng khối lượng công việc tương ứng vào từng ngày bàn giao.

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây nhà để bán

Đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản, xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng có thể thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền theo hợp đồng thì ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng là ngày thu tiền.

Thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp điện nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

Ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng chậm nhất không quá 7 ngày kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với dịch vụ viên thông, truyền hình. 

Ví dụ: Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông có thời hạn từ ngày 1 đến ngày 30 của tháng. Vì vậy, thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng sẽ chậm nhất không quá 7 ngày sau ngày 30 của tháng đó. 
 

Mức phạt khi lập hóa đơn giá trị gia tăng không đúng thời điểm

Theo điều 24, nghị định 125/2020/NĐ-CP, các mức phạt lập hóa hóa đơn giá trị gia tăng không đúng thời điểm được quy định như sau:

Khoản 1.a. Phạt cảnh cáo đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

Khoản 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này

Khoản 4.a. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1, khoản 3 Điều này;

Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ

Tổng kết

Trên đây là thông tin chi tiết về thời điểm lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng ứng với từng loại hoạt động kinh doanh. Bạn hãy nắm vững để lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho doanh nghiệp của mình đúng thời điểm, tránh tình trạng lập sai và bị phạt nhé!

Chúc bạn học tốt!

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông