Minh Hùng
Minh Hùng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 148 lượt xem

Giá trị unique là gì vậy

Giá trị unique là gì vậy thầy.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 148 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Minh Hùng 09:08 - Aug 21, 2021

giá trị Unique là giá trị duy nhất - ko lặp lại. Ví dụ trong bảng Sale Data, vì 1 mặt hàng được bán nhiều lần, nên Product Key theo mã hàng đó sẽ xuất hiện nhiều lần - ta gọi nó là Không Unique. Còn trong bảng Product, ta liệt kê các loại sản phẩm, mỗi sản phẩm là 1 dòng, nên mã hàng nó ko lặp lại lần nào cả, ta gọi nó là Unique. 

Mối quan hệ Many - To - One là nối giữa 2 bảng mà trường làm key để nối, ở bảng 1 thì lặp lại ko unique, bảng 2 thì unique

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội