Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 325 lượt xem

có thể giải thích rõ hơn về Many to one là so dữ liệu nào với dữ

Thầy có thể giải thích rõ hơn về Many to one là so dữ liệu nào với dữ liệu nào? Many to many sử dụng trong trường hợp khi có nhiều dữ liệu trùng nhau trong 1 trường đúng k ạ? Cardinality mục đích là dùng để làm gì ạ?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 325 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mai 14:12 - Dec 01, 2020

Hi bạn, giảng viên trả lời như sau:

Cardinality là kiểu liên kết, cách một bảng liên quan đến một bảng khác.

- One to One (một hàng trong bảng A liên quan đến một hàng trong bảng B, nghĩa là các giá trị đều cần là giá trị unique cả trong bảng A và B)

- One to Many (một hàng trong bảng A liên quan đến nhiều hàng trong bảngB, nghĩa là bảng A là unique, bảng B có thể giá trị lặp lại. Ví dụ: bảng A là thông tin sản phẩm, mỗi dòng là 1 sản phẩm - không lặp lại, còn bảng B là thông tin giao dịch, có thể có nhiều giao dịch cho 1 sản phẩm)

- Many to Many (Nhiều hàng trong bảng A liên quan đến nhiều hàng trong bảngB)

Chọn đúng Cardinality sẽ giúp tối ưu Data Model, xử lý nhanh hơn và chính xác hơn các dữ liệu. 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mai 17:07 - Jul 30, 2021

Mình cũng cùng câu hỏi như bạn trên.

Thầy có thể đưa ra một số ví dụ điển hình để dùng 4 trường hợp trong Cardinality không ạ. Khi nào dùng one-one, one-many, many-one, many-many.

Cảm ơn thầy.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội