NH Thanh - Gmail2
NH Thanh - Gmail2
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 88 lượt xem

Các làm thế nào tìm được ô rỗng cuối cùng trong cột muốn tìm dòng

Các Thày cho hỏi làm thế nào tìm được ô rỗng cuối cùng trong cột muốn tìm dòng cuối. VD em làm thử trên file như sau, Các Thày chỉ giúp dòng lệnh đó viết như thế nào ak ?Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 88 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 06:08 - Aug 24, 2021

Còn nếu Ô A 20 mà không có dữ liệu thì ô A20 sẽ là ô rỗng cuối cùng ak, chứ không phải ô A17. Còn nếu ô A có dữ liệu thì A17 là ô rỗng cuối cùng. Mong các Thày chỉ dạy?

Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 10:08 - Aug 24, 2021

Chào bạn phần tìm dòng cuối ở đây bạn hiểu là nó sẽ đi đến dòng cuối cùng của bạn rồi ngược lên trên nếu gặp dòng nào có dữ liệu thì mặc định nó sẽ coi dòng đó là dòng cuối

Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 18:08 - Aug 24, 2021

E hiểu, tuy nhiên bài toán đặc thù họ muốn tìm ô rỗng nào gần nhất với dòng cuối thì câu lệnh ntn ak ? Thày chỉ giúp em?

Vỗ tay vỗ tay
NH Thanh - Gmail2 09:08 - Aug 25, 2021

Chào bạn trong nguyên tắc dữ liệu sẽ không có phần như bạn nói nhé, và khi làm báo cáo sẽ là báo cao riêng và nhập liệu riêng nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội