Nguyễn Đức Hào
Nguyễn Đức Hào
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 70 lượt xem

em áp dụng thử mà không được

em áp dụng thử mà không được.Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 70 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Đức Hào 00:09 - Sep 03, 2021

Chào bạn bạn xem code name của bạn có phải là dữ liệu không? bạn viết theo sheetname thì cần như sau

dongcuoi = Sheets("dulieu").Range("A"& Rows.Count).End(xlUp).Row
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông