Nguyễn Thanh Phỉ
Nguyễn Thanh Phỉ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 83 lượt xem

giải thích giúp nếu phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ không có gía trị

Cô giải thích giúp, nếu phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ không có gía trị (do cuối tháng mới tính giá thành SP), chỉ có số lượng thì khi vào sổ NKC, ghi như thế nào ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 83 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Phỉ 18:09 - Sep 09, 2021

lúc mình  làm xong nhập kho thành phẩm bạn chỉ nhập số lượng thôi, cuối tháng mới tập hợp dc chi phí mới tính dc giá thì mới có giá trị để điền vào giá trị rồi

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông