Phan Thị Bích Đông
Phan Thị Bích Đông
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 159 lượt xem

Khi phân trang cho slide Sau khi chọn slide Number là 1 thì tất cả các slide đều

Khi phân trang cho slide: Sau khi chọn slide Number là 1, thì tất cả các slide đều đánh số trang là 1. Vậy phải làm sao để số trang nhảy theo số thứ tự của slide?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 159 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Bích Đông 10:09 - Sep 16, 2021

Bạn vào đây để đánh số trang nhaVỗ tay vỗ tay
Phan Thị Bích Đông 17:09 - Sep 16, 2021

Khi chọn "slide number" thì các slide chỉ được đánh số thứ tự 1,2,3. Có cách nào chọn được định dạng 1/10, 2/10....không Thầy?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội