Ngô Thị Kim Phượng
Ngô Thị Kim Phượng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 80 lượt xem

hướng dẫn giúp để tải video vào slide power point

thầy hướng dẫn giúp để tải video vào slide power point

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 80 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ngô Thị Kim Phượng 09:11 - Nov 04, 2021

Chào bạn bạn có thể xem video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=DVeci


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội