Phan Thị Bích Đông
Phan Thị Bích Đông
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 127 lượt xem

Tôi không thấy file "Học liệu phần #3Hình ảnh thực hành"? gửi lại link

Tôi không thấy file "Học liệu phần #3-Hình ảnh thực hành"? Nhờ thầy gửi lại link tài liệu ạ!
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 127 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Bích Đông 17:09 - Sep 15, 2021

Chào bạn bạn tải về và giải nén ra nhé

https://gitiho.com/course/default_stu...


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội