Phan My Tien
Phan My Tien
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 101 lượt xem

Sao export ra file pdf cái hình cloud này cứ có ô vuông bao quanh Trong khi file power

Sao export ra file pdf, cái hình cloud này cứ có ô vuông bao quanh. Trong khi file power point gốc k có.  Làm sao để export mất ô vuông? Cám ơn thầy.

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 101 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan My Tien 07:05 - May 12, 2021

Chào bạn đây là ảnh bạn đưa vào đúng không?

Vỗ tay vỗ tay
Phan My Tien 16:05 - May 13, 2021

Đúng rồi, ảnh mình cắt ra từ pdf

Vỗ tay vỗ tay
Phan My Tien 16:05 - May 13, 2021

Vỗ tay vỗ tay
Phan My Tien 16:05 - May 13, 2021

Chứ ảnh file Power point vẫn OK. Chỉ có chuyển sang pdf cái Cloud lại có thêm khêm vuông bên ngoai

Vỗ tay vỗ tay
Phan My Tien 16:05 - May 13, 2021

Chào bạn bạn thử xoá nền đi rồi thử xuất lại xem

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội