Nguyễn Thị Mỹ
Nguyễn Thị Mỹ
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 143 lượt xem

Tôi muốn lọc theo thứ tự cả ngày tháng năm thì làm thế nào vì khi vào

Tôi muốn lọc theo thứ tự cả ngày tháng năm thì làm thế nào vì khi vào filter theo thứ tự từ a-z thì chỉ có ngày còn tháng và năm không theo thứ tự 

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 143 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mỹ 11:10 - Oct 06, 2021

Chào bạn bạn xem phần cột ngày tháng có phải dạng số không nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mỹ 13:10 - Oct 06, 2021

Tôi đã kiểm tra cột ngày tháng nó dạng text

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mỹ 13:10 - Oct 06, 2021

Chào bạn bạn phải chuyển về dạng number nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mỹ 13:10 - Oct 06, 2021

Dữ liệu xuất ra từ phần mềm cột ngày tháng nó dạng text vậy làm thế nào để chuyển đổi 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mỹ 13:10 - Oct 06, 2021

Chào bạn bạn thử dùng hàm value xem nhé, bạn xem chương 9

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội