Nguyễn Thái Minh Thư
Nguyễn Thái Minh Thư
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 413 lượt xem

Em muốn filter theo tháng thì làm thế nào? Ví dụ một danh sách ngày sinh em

Em muốn filter theo tháng thì làm thế nào? Ví dụ một danh sách ngày sinh, em muốn filter để xếp theo thứ tự từ tháng 01 đến 12 mà không quan tâm đến năm. E có thể xem tại bài học nào ạ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 413 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thái Minh Thư 21:05 - May 12, 2020
bạn tạo 1 cột phụ, trong đó dùng hàm month để xác định số tháng từ cột Ngày.
Sau đó bạn sắp xếp theo cột Tháng đó
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thái Minh Thư 16:06 - Jun 05, 2021

xin hỏi nếu mình muốn lọc thâm niên ví dụ từ 0 tới 5 thì làm thế nào ah

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thái Minh Thư 09:06 - Jun 07, 2021

Chào bạn bạn muốn lọc ra bảng khác hay thế này? bạn có thể gửi ảnh hoặc file lên giúp gitiho không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội