Trịnh Thị kim tuyến
Trịnh Thị kim tuyến
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 94 lượt xem


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 94 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trịnh Thị kim tuyến 20:04 - Apr 12, 2022

tại sao bảng của e đã chọn gộp date mà nó vẫn không hiện

Vỗ tay vỗ tay
Trịnh Thị kim tuyến 09:04 - Apr 13, 2022

chào bạn bạn kiểm tra xem phần ngày đó có phải kiểu number không nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội