Trần Vũ Minh Uyên
Trần Vũ Minh Uyên
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 384 lượt xem

Trường hợp mình đã click vào chức năng Group dates nhưng khi Auto Filter các

Trường hợp mình đã click vào chức năng Group dates nhưng khi Auto Filter các trường có định dạng date vẵn hiển thị như định dạng text, Thầy giáo cho mình hỏi có nguyên nhân nào khác không ạ,


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 384 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Vũ Minh Uyên 17:11 - Nov 02, 2020

Chào bạn bạn kiểm tra xem có phải dữ liệu số không?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Vũ Minh Uyên 09:11 - Nov 04, 2020

Bạn xem nội dung trong chương 9 của khóa học để hiểu hơn về cách xử lý dữ liệu này nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông