Trần Huy Du
Trần Huy Du
Thảo luận 12 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 39 lượt xem

ElseIf TextBox8Text > ComboBox3Text Thenmình cá đặt câu điều kiện như này nhưng

ElseIf TextBox8.Text > ComboBox3.Text Then

mình cá đặt câu điều kiện như này nhưng khi gia strij nhập textbox là 9 cong combobox là 10 thì đk này bị bỏ qua.xem giúp mình vớiThảo luận 12 câu trả lời
Lượt xem 39 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 11:02 - Feb 09, 2022
Chào bạn, bạn dubug xem câu lệnh if đã chạy đến phần elseif chưa?
Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 11:02 - Feb 09, 2022

nó có chạy nhưng mình thấy khi so sánh giá trị thì 1 số với 2 số nó ko so với nhau.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 11:02 - Feb 09, 2022

Bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho không nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 11:02 - Feb 09, 2022

Xem giúp mình ở phần output

Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 11:02 - Feb 09, 2022

mình đính kèm file ko được

Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 11:02 - Feb 09, 2022Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 11:02 - Feb 09, 2022

ở text bõ mình nhập số lượng là 2 số (10) còn combobox là 1 (8)số thì nó ko so sánh.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 14:02 - Feb 09, 2022
Chào bạn giờ bạn dubug xem câu lệnh có so sánh ở đó không nhé, thì mới biết được là câu lệnh đang lỗi ở đâu.
Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 14:02 - Feb 09, 2022

ý mình là khi nhập vào  textbox và combobox cùng số có 2 chữ số hoặc 1 chữ số thì câu lệnh vẫn so sánh,nhưng khi nhập textbox 2 chữ số combobox 1 chữ số thì lại ko xét so sánh này nữa.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 14:02 - Feb 09, 2022

Chào bạn phần này vẫn so sánh mà bạn ban thử thêm như sau nhé

ElseIf val(TextBox8.Text) > val(ComboBox3.Text) Then


Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 15:02 - Feb 09, 2022

Mình cảm ơn nhé. câu lệnh chạy đúng ý mình rồi.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Huy Du 15:02 - Feb 09, 2022

Chúc bạn học tốt cùng gitiho cảm ơn bạn đã tin tưởng

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội