Trần Thị Bích Thuy
Trần Thị Bích Thuy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 35 lượt xem

Hi Vui lòng hướng dẫn chi tiết hơn cách dùng hàm hàm sumif sumifs và count Cảm

Hi thầy. Vui lòng hướng dẫn chi tiết hơn cách dùng hàm hàm sumif, sumifs và count. Cảm ơn nhiều.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 35 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Thuy 10:02 - Feb 17, 2022

Chào bạn bạn xem chương 13 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội