Dương Thị Thu
Dương Thị Thu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 147 lượt xem

Tiêu chí PA là gì? Chỗ áp dụng các vị trí có PC từ 46 - 49

cô ơi. Tiêu chí PA là gì cô?

Và chỗ Áp dụng cho các vị trí có PC  từ 46 - 49 là gì cô?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 147 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Dương Thị Thu 12:03 - Mar 12, 2022

Em chụp tài liệu ở đâu vậy? và công ty nào XD? cô có tài liệu này đâu nhỉ? em phải gửi cả file cô đọc mới hiểu họ viết gì. Rồi cô giải thích lại cho em mới được chứ?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội