Nguyen Tran Nam
Nguyen Tran Nam
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 58 lượt xem

Chỗ này có nhầm gì không vậy?Bước 2 Đang nói đến 1 cái Query không có

Chỗ này có nhầm gì không vậy?

Bước 2: Đang nói đến 1 cái Query không có ở trong bước 1. Cũng không có trường ProductSKU


Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 58 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông