Hoàng Bá Tâm
Hoàng Bá Tâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 156 lượt xem

Cách khóa sheet trong Excel bằng VBA như thế nào?

Thầy chỉ giúp em cách khóa sheet trong Excel bằng lệnh VBA với ạ.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 156 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Bá Tâm 09:09 - Sep 26, 2022

Bạn có thể tạo đoạn code kèm theo lệnh khóa sheet như sau:

Sub Luuform()

   TenSheet.Unprotect   'Lệnh mở khóa sheet để cho phép lưu dữ liệu

   'Lệnh lưu dữ liệu

   …

   TenSheet.Protect    'Lệnh khóa sheet lại

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội