Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 29 lượt xem

Mình đã làm advanced filter đối với CHI NHÁNH, nhưng...

Mình đã làm advanced filter đối với CHI NHÁNH, nhưng khi làm với list NHAN VIEN thì excel không lọc được theo mã NHÂN VIÊN mà hiện lại toàn bộ bảng dữ liệu.
Nhờ Bạn giải thích giúp
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 29 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh Hằng 08:02 - Feb 18, 2019
Bạn có thể gửi kèm hình ảnh hoặc file không? vì mô tả bằng lời không hình dung được.
Nếu điều kiện khác đúng mà 1 điều kiện cụ thể sai thì phần nhiều do phần Điều kiện của advanced filter chưa chính xác.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội