Đỗ Thị Hoa
Đỗ Thị Hoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 38 lượt xem

Em muốn đếm số lượng chi nhánh có phát sinh số...

Em muốn đếm số lượng chi nhánh có phát sinh số tiền ngày 1, chi tiết theo từng nhân viên.
Tức là em đang muốn dùng hàm đếm nhều điều kiện và không tình trùng. Thày chỉ giúp em với. em cám ơn thầy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 38 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Hoa 09:11 - Nov 14, 2019
1. Đầu tiên bạn cần có danh sách nhân viên không trùng. Dùng kỹ thuật remove duplicates trong khóa học để tạo danh sách không trùng.
2. Bạn dùng tiếp hàm SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện:
=SUMIFS(, , <điều kiện ngày>, , )
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội