Lương Quế Sáng
Lương Quế Sáng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 35 lượt xem

Chào thầy, em muốn lập báo cáo tổng hợp dòng tiền...

Chào thầy, em muốn lập báo cáo tổng hợp dòng tiền hằng ngày của các cty, chi nhánh gồm thu, chi, tồn các loại ngoại tệ, TM, TGNH. em nên sắp xếp và sử dụng các hàm nào để xem được báo cáo theo từng ngày.
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 35 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lương Quế Sáng 08:07 - Jul 01, 2019
Về bảng dữ liệu, bạn cần 1 bảng có các thông tin gồm: Ngày, công ty, chi nhánh, loại ngoại tệ, số tiền, thu, chi
Sau đó bạn xây dựng mẫu báo cáo gồm:
+ Điều kiện: Ngày
+ Cấu trúc: gồm công ty, chi nhánh và các cột số tiền theo từng loại tiền
Hàm sử dụng: Hàm SUMIFS tính tổng số tiền theo các điều kiện: Ngày, công ty, chi nhánh, loại tiền, hình thức (thu-chi)
Số tồn thì tính theo tổng thu - tổng chi
Bạn tham khảo dạng bài tập về Kho hoặc Công nợ nhé, có thể làm tương tự với Thu-Chi
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội