Trương Đức Thái
Trương Đức Thái
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 149 lượt xem

Cho e hỏi sao không dùng hàm Indirect ạ

Cho e hỏi sao không dùng hàm Indirect ạ
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 149 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Đức Thái 08:03 - Mar 08, 2019
Bạn dùng như thế nào? Vui lòng mô tả rõ hơn qua nội dung công thức, hình ảnh, file đính kèm. Có thể bạn dùng sai chứ về nguyên tắc là dùng được.
Lưu ý chỉ dùng được công thức trong data validation tại phiên bản office 2010 trở lên nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Trương Đức Thái 16:03 - Mar 10, 2019
Cách e muốn nói là: Định nghĩa Name Range cho 4 cột lần lượt là: Chi_nhánh_01; Chi_nhánh_02; Chi_nhánh_03;
Chi_nhánh_04. Tại ô D15 dùng data validation cho các Name Range vừa đặt, sau đó, tại ô D16 dùng công thức indirect (D15)
Vỗ tay vỗ tay
Trương Đức Thái 08:03 - Mar 11, 2019
Bạn làm không đúng trình tự rồi.
Quy trình ở đây là:
- Tạo Name Range cho 4 cột...
- Tại ô D15 đặt data validation tạo danh sách chọn Chi nhánh
- Tại ô nào đó (ví dụ E16) đặt công thức để tạo ra giá trị tên: Chi_nhanh_... dựa theo số chi nhánh được chọn
- Tại ô D16 đặt Data Validation cho danh sách người trong chi nhánh theo công thức =Indirect(E15)
Bạn có thể tham khảo kỹ hơn trong bài viết:
https://blog.hocexcel.online/huong-da...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội