Tạ Duy Quang
Tạ Duy Quang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 111 lượt xem

Mình có danh sách như vậy thì thiết lập data validation ntn ạ?https//imgurcom/a/Be3PBCi

Mình có danh sách như vậy thì thiết lập data validation ntn ạ?
https://imgur.com/a/Be3PBCi
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 111 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tạ Duy Quang 16:03 - Mar 21, 2020
Bạn làm như sau:
Bước 1: lọc danh sách không trùng (tìm hiểu bài 9 chương 1)
Bước 2: nạp danh sách không trùng đó vào vị trí những ô chọn chi nhánh, NPP... bằng cách dùng data validation > list > source lấy theo danh sách không trùng đã lọc ở bước 1
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội