Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 149 lượt xem

Thầy cho e hỏi có cách nào : vd máy tính em format trong...

Thầy cho e hỏi có cách nào : vd máy tính em format trong control panels la dd/mmm/yyy, nhung khi e gửi cho người khác thì máy họ lại format la yyyy/mm/dd. Do đó, để muốn hiển thị như em họ sẽ đánh dạng text. ,nhung lại có 1 số người lại có format giong máy e. Như vậy, sẽ thao tác trên form ntn để cả 2 nhóm đối tượng có thể thực thi ạ
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 149 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc Liễu 08:04 - Apr 04, 2019
Cái này ko nên. Bởi vì mục đích bạn muốn là nhìn giống nhau, nhưng đã làm thay đổi về bản chất dữ liệu.
Khi đó người nhận file của bạn sẽ phải Xử lý dữ liệu, việc này phức tạp hơn là chú ý tới thiết lập ngày tháng trong control pannel.
Theo mình nghĩ hướng làm của bạn sẽ làm phức tạp vấn đề hơn. Được việc của mình nhưng lại làm khó hơn cho người khác.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc Liễu 13:04 - Apr 07, 2019
Vì form chủ em đưa ra cho đội gần 40 bạn nhập liệu? Mỗi bạn nhập 1 kiểu ạ. Đã hướng dẫn thay đổi control panels nhưng các bạn ko làm, và dẫn dền khi nhận 40 file con đó để tổng hợp rata khó khăn. Thầy có giải pháp nào khác có thể hỗ trợ dc ko ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc Liễu 20:04 - Apr 07, 2019
em có thể tạo form nhập liệu trên google sheet. Dữ liệu thu thập được em copy paste vào excel.
Khi làm việc với nhiều người nhập liệu thì em nên dùng google sheet sẽ hiệu quả hơn (Tạo form nhập liệu nhé)
https://blog.hocexcel.online/tao-form...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội