Tạ Duy Quang
Tạ Duy Quang
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 128 lượt xem

Mình có danh sách như vậy thì thiết lập data validation ntn ạ?https//imgurcom/a/Lehv79p

Mình có danh sách như vậy thì thiết lập data validation ntn ạ?
https://imgur.com/a/Lehv79p
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 128 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tạ Duy Quang 21:03 - Mar 20, 2020
Chào bạn, B1 bạn lọc không trùng sau đó tiến hành lập data validation như trong bài học
Vỗ tay vỗ tay
Tạ Duy Quang 16:03 - Mar 21, 2020
Tạo ds phụ thuộc cho cả 3 trường chi nhanh-asm-npp thì làm ntn ạ
Vỗ tay vỗ tay
Tạ Duy Quang 00:03 - Mar 24, 2020
hỗ trợ giúp với ạ, ds phụ thuộc ở cả 3 trường thì làm ntn ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội