Trần Quang Giáp
Trần Quang Giáp
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 355 lượt xem

mình không định ng được dữ liệu ngày/tháng/năm mà chỉ định ng được

mình không định dạng được dữ liệu ngày/tháng/năm mà chỉ định dạng được dữ liệu theo kiểu tháng/ngày/năm
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 355 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Quang Giáp 15:02 - Feb 21, 2020
Chào bạn bạn vui lòng chỉnh sửa trong control Panel trước sau đó định dạng lại
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội