Vũ Như Phong
Vũ Như Phong
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 186 lượt xem

Làm thế nào để có 2 dòng giống hệt nhau nhưng bản chất dữ liệu lại

Làm thế nào để có 2 dòng giống hệt nhau nhưng bản chất dữ liệu lại khác nhau vậy nhỉ ?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 186 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Như Phong 20:04 - Apr 07, 2020
chào bạn một dòng kiểu dữ liệu là text, một kiểu là số.
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Như Phong 22:04 - Apr 07, 2020
bạn xem trong bài 8 sẽ hiểu rõ vấn đề này
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội