Phan Huế
Phan Huế
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 266 lượt xem

Cách sử lí chuyển ng text sang ng date thì làm như nào ạ?

Cách sử lí chuyển dạng text sang dạng date thì làm như nào ạ?
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 266 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Huế 08:04 - Apr 06, 2020
chào bạn định dạng text của bạn thế nào? bạn thử hàm isnumber(value(odinhdang))
xem nó ra true hay false
Vỗ tay vỗ tay
Phan Huế 08:04 - Apr 06, 2020
Em dùng hàm isnumber thì ra false, e muốn tìm hiểu về ô A8 bài giảng trên chuyển về dạng date ạ
Vỗ tay vỗ tay
Phan Huế 09:04 - Apr 06, 2020
chào bạn false nghĩa là định dạng của bạn nhập không phải là số(kiểu ngày tháng thuộc kiểu số)
Vỗ tay vỗ tay
Phan Huế 21:04 - Apr 07, 2020
bạn học hết bài 6 và bài 7 trong chương này nhé, sau đó luyện tập với bài 8 sẽ hiểu nguyên tắc làm nội dung này
Vỗ tay vỗ tay
Phan Huế 07:04 - Apr 08, 2020
em cảm ơn thầy ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông