Phạm Phi Long
Phạm Phi Long
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 274 lượt xem

làm sao để đánh ngày tháng đúng như định ng dd/mm/yyyy chỉnh trong custom mà

làm sao để đánh ngày tháng đúng như định dạng dd/mm/yyyy. chỉnh trong custom mà vẫn ra định dạng như mm/dd/yyyy
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 274 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phi Long 09:04 - Apr 09, 2020
Chào bạn bạn vào control panel để thiết lập lại
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phi Long 09:04 - Apr 09, 2020
ok. mình xử lý rồi
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phi Long 21:04 - Apr 09, 2020
bạn học bài 6 trong chương này (chương 2) sễ hiểu rõ nội dung này
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông