Phạm Phi Long
Phạm Phi Long
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 313 lượt xem

định ng đang áp dụng trong cột E (category và type) nói rõ hơn yc được ko

Xin hỏi định dạng đang áp dụng trong cột E (category và type). nói rõ hơn yc được ko ạ? dạng text, number hay date
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 313 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phi Long 03:04 - Apr 15, 2020
Khi bạn kiểm tra định dạng trong 1 ô (tại cột C), bạn sẽ thấy trong thẻ Number của cửa sổ Format Cells gồm có các category, bạn kiểm tra xem ô đó đang ở category nào.
Nếu Category là custome thì cần xem rõ tại mục Type đang được viết thế nào.
Câu này giúp bạn hình dung được cách định dạng 1 ô. Phần này cũng hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trong Excel.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội