Đinh Hữu Đạt
Đinh Hữu Đạt
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 359 lượt xem

là chỉ cần ghi Category C5>C15 là Category gì vào ô trống (VD Dòng F5 DATE Type(

cho e hỏi là chỉ cần ghi Category C5>C15 là Category gì vào ô trống (VD: Dòng F5: DATE , Type( Category là castume) là type kiểu nào (vd: H12 ( 000 000 0000) vào ô trống phải k ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 359 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đinh Hữu Đạt 02:04 - Apr 25, 2020
Khi bạn kiểm tra định dạng trong 1 ô (tại cột C), bạn sẽ thấy trong thẻ Number của cửa sổ Format Cells gồm có các category, bạn kiểm tra xem ô đó đang ở category nào.
Nếu Category là custome thì cần xem rõ tại mục Type đang được viết thế nào.
Câu này giúp bạn hình dung được cách định dạng 1 ô. Phần này cũng hỗ trợ kiểm tra dữ liệu trong Excel.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội