Lê Hương
Lê Hương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 262 lượt xem

mình không hiểu câu và cũng không hình dung ra cách làm bài tập này định

mình không hiểu câu hỏi và cũng không hình dung ra cách làm bài tập này, định dạng cột E là như thế nào?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 262 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hương 01:04 - Apr 21, 2020
Câu hỏi này nhiều bạn đã hỏi và mình có trả lời ở bên dưới. Bạn vui lòng đọc những bình luận bên dưới để biết thêm nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hương 07:05 - May 02, 2020
mình đọc rồi nhưng vẫn kg hiểu ạ
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hương 09:05 - May 02, 2020
Chỉ đơn giản là:
1. kiểm tra loại dữ liệu bằng hàm isnumber, istext
2. Kiểm tra việc sử dụng định dạng bằng format cells. Trong format cell đang chọn nội dung gì thì ghi lại nội dung đó ra để dễ nhớ thôi.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông