Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 230 lượt xem

bài này em kô làm đc

bài này em kô làm đc
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 230 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lan Ngọc 07:04 - Apr 19, 2020
Chào bạn bạn đang không hiểu chỗ nào.
Vỗ tay vỗ tay
Lan Ngọc 01:04 - Apr 21, 2020
Bài này chỉ là bài tập của bài 7 để các bạn có thể thử tự làm, tự kiểm tra.
Có 1 số ý chưa rõ thì mình đã trả lời trong bình luận bên dưới của những bạn khác. Bạn vui lòng đọc thêm để hiểu yêu cầu bài tập này.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội