Nguyễn Thu Thương
Nguyễn Thu Thương
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 361 lượt xem

? ở phần số tiền giống ng thức của mà sao lại trả về số

cô ơi? ở phần số tiền em làm giống công thức của cô mà sao lại trả về cho em số tiền bằng 0 à cô?
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 361 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thương 03:06 - Jun 19, 2020
bạn xem lại video để thực hành lại xem sao@, nếu k thực hành dc bạn đẩy lên nhóm face mình chữa trực tiếp trên đó cho
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thương 16:08 - Aug 18, 2020

PHẤN SỐ TIỀN EM NHẬP CÔNG THỨC CŨNG TRẢ VỀ GIÁ TRỊ BẰNG K, NÓ BÁO BẠN K THỂ NHẬP CÔNG THỨC MẢNG TRÊN Ô ĐÃ HỢP NHẤT LÀ SAO CÔ


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thương 15:08 - Aug 19, 2020

là như nào? Bạn tham gia nhóm face và đẩy lên nhóm mình nhìn trực tiếp trên đó cho dễ bạn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thương 15:08 - Aug 19, 2020

em làm dc rồi cô ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thương 13:03 - Mar 05, 2021

e nhập công thức số tiền nó cũng bị ra kết quả là 0 dù nhập đúng công thức rồi

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Thương 22:03 - Mar 05, 2021

bạn đẩy file lên nhóm face mình xem cho

https://www.facebook.com/groups/37678...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội