Thi Lệ 
Thi Lệ 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 343 lượt xem

ng thức tính số tiền em như vậy =SUM(NKCQ8Q400='In_ThuChi'I1)*(NKCK8K400)

Cô , Công thức tính số tiền em như vậy =SUM(NKC!Q8:Q400='In_Thu-Chi'!I1)*(NKC!K8:K400) ,vẫn ra số tiền =0, em kiểm tra k biết sai ở đâu nữa , cô xem giúp với

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 343 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thi Lệ  01:08 - Aug 29, 2020

ban  xem lại video và thực hành lại xem sao, nếu  vẫn chưa làm dc bạn đẩy file lên nhóm face mình hỗ trợ trực tiếp trên file cho 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội