Trần Thị Cúc
Trần Thị Cúc
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 155 lượt xem

coi dùm em phần tài khoản nợ có làm ng thức theo ko được=IF(M6=""""M6)&IF(M7=""""""&


Cô coi dùm em phần tài khoản nợ có làm công thức theo cô ko được=IF(M6="","",M6)&IF(M7="","",","&
M7)&IF(M8="","",","&
M8)&IF(M9="","",","&
M9)&IF(M10="","",","& M10)
=IF(N6="","",N6)&IF(N7="","",","&N7)&IF(N8="","",","&N8)&IF(N9="","",","&N9)&IF(N10="","",","&N10)
phần  số tiền làm theo công thức bằng 0 ko ra đúng ạ. em cám ơn cô =SUM((NKC!Q8:Q105='In_Thu-Chi'!I1)*(NKC!K8:K105))
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 155 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Cúc 14:07 - Jul 21, 2021

cô NT Hue coi dùm em phần TK nợ, TK có trong  phần in thu chi em làm theo công thức mà ko được. và số tiên em làm theo công thức kết quả bằng 0 cô ơi. em cám ơn cô

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Cúc 23:07 - Jul 21, 2021

https://www.facebook.com/groups/37678...

bạn tham gia nhóm face này để đẩy bài lên đó m xem trên file cho tiện bạn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Cúc 16:07 - Jul 27, 2021

cô NT Hue coi dùm em phần  TK nợ, có trong phiếu thu chi em làm theo công thức không được, và chỗ  số tiền làm công thức xong cũng bằng 0 em có đẩy file lên rồi  cô coi dùm em nhé

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Cúc 09:07 - Jul 28, 2021

oki, lát m xem cho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội