Thư Trần
Thư Trần
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 242 lượt xem

có file theo dõi tồn kho cho e xin

Cô có file theo dõi tồn kho cho e xin với ạ


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 242 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thư Trần 08:04 - Apr 01, 2021
Thư Trần 22:05 - May 27, 2021

cô giáo cho e hỏi phần chi cho việc ủng hộ bão lụt, hay ủng hộ chống dịch covit có dc tính vào chi phí hợp lý ko ahj? nếu dc tính thì xử lý như nào

Vỗ tay vỗ tay
Thư Trần 09:05 - May 28, 2021

TT78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1, Khoản 2, Điểm 2.33  thì chi ủng hộ k dc tính làm cp hợp lý

hạch toán:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK 111, 112, …

Và khi qt tndn bạn đưa vào chỉ tiêu B4 nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội