Nguyễn Hoàng 
Nguyễn Hoàng 
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 60 lượt xem

Em có 1 code vba khi run sẽ tự attach file excel theo đường dẫn vào outlook (2

Hi thầy

Em có 1 code vba khi run sẽ tự attach file excel theo đường dẫn vào outlook (2 file) . nhưng khi chỉ có sẵn 1 file thì code không chạy được . Có cách fix ko thầy

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 60 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  14:11 - Nov 02, 2020

chào bạn bạn phải check nó trước khi attach nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  15:11 - Nov 02, 2020

cho e xin code đó nha thầy

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  16:11 - Nov 02, 2020
Sub CheckFileExists ()

Dim strFileName As String
Dim strFileExists As String

strFileName = "C:\Users\Nikola\Desktop\VBA articles\Test File Exists.xlsx"
strFileExists = Dir(strFileName)

If strFileExists = "" Then
     MsgBox "The selected file doesn't exist"
Else
     MsgBox "The selected file exists"
End If

End Sub

Chào bạn đây là một dạng check file có tồn tại hay không?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  16:02 - Feb 07, 2021

Hi thầy.

Trong đoạn code gửi mail của em viết đính kèm 2 file attach , nhưng trong trường hợp chỉ có 1 file và vba vẫn run để đính kèm 1 file đang có thì làm cách nào vậy thầy ( bỏ qua lỗi thiếu 1 file attach ) .

cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  08:02 - Feb 09, 2021

Chào bạn bạn checkfile nếu có file thì bạn mới attach còn không có file bạn không attach  như trên code mẫu mình viết đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội