Huỳnh Cao Cường
Huỳnh Cao Cường
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 40 lượt xem

khi mình tạo 1 textbox trong form cho người dùng nhập có cách nào nó tách 3 số

khi mình tạo 1 textbox trong form cho người dùng nhập có cách nào nó tách 3 số thành từng nhóm như trong excel không thầy


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 40 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 09:02 - Feb 23, 2021

Ý bạn là tự động định dạng có thêm dấu ngăn cách phần nghìn?

Phần này mình có hướng dẫn ở bài 5 chương 12 rồi đó:

Code là:

Private Sub TextBox1_Change()
TextBox1 = Format(TextBox1, "#,##0")
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 20:02 - Feb 23, 2021

Cam on thay

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội